Skötsel av grönytor

TAS utför alla typer av grönyteskötsel, allt från ogräsrensning till gräsklippning.

Här visas Sinnenas Trädgård vid Östanå äldreboende i Tranås där vi utför skötsel av grönytor. Denna anläggning har TAS också projekterat och anlagt.