Snöröjning

TAS sköter snöröjning på årsavtal åt ett fyrtiotal industrier och fastighetsbolag i Tranås.