Markarbeten för husgrund

Här bygger vi tillsammans med Mjöbäcksvillan nya radhus. TAS utförde markarbeten i samband med byggnationen.

Beställare: Boxholms kommun