Schakt- och grundläggningsarbete

Här utför TAS schakt- och grundläggningsarbete för nytt centrumhus i Österbymo.

Kund: PEAB Hus