Historik

Tranås Anläggnings Service AB, TAS, grundades 1988 av Per Strömberg och Jan Aronsson. 2007 såldes 50% av aktierna till G2 Brokonsult AB. och därmed blev endast Per Strömberg kvar av de tidigare ägarna. År 2009 anställdes Erik Göransson som VD och entreprenadansvarig i bolaget.

Idag

Idag ägs bolaget av Erik Göransson och Jan Ljungbäcker.

Under de år som företaget varit verksamt har TAS utvecklats till ett allt större entreprenadföretag.

Våra kunder består i huvudsak av kommun/kommunala bolag, privatkunder, industrier och Trafikverket. Verksamheten omfattar utförande av husgrunder, dräneringar, trädgårdsarbeten, fastighetsskötsel, vägarbeten och övriga markarbeten. På vinterhalvåret arbetar vi med vinterväghållning. TAS har också  arbetat som underentreprenör till Structon Rail och utfört diverse arbeten inom järnväg.

Här är lite exempel på arbeten Tranås Anläggnings Service AB utförde under de första 10 åren företaget var verksamt.