TAS – Vilka vi är

Tranås Anläggningsservice verkar inom mark- och anläggningsbranschen i norra Småland och södra Östergötland. Vi utför små och stora mark- och anläggningsentreprenader, i privat och offentlig miljö.

På våra hemmamarknader – Tranås, Boxholm, Mjölby och Aneby känner de flesta igen oss under förkortningen TAS och som  ”specialister på utemiljö”.

Hälften av våra kunder finns på trädgårdsanläggningssidan och lika mycket på stora markentreprenader och fastighetsskötsel.

Tranås Anläggningsservice AB (TAS) grundades 1988 av Per Strömberg och Jan Aronsson. Idag ägs bolaget av Erik Göransson. VD och verksamhetsledare samt Jan Ljungbäcker.

 

Kontakperson TAS Tranås Anläggningsservice AB

Vi är återförsäljare av:

Benders / Bohusgranit

För mer information kontakta
Jan Ljungbäcker, 070-576 92 62