TAS – Vilka vi är

Tranås Anläggningsservice verkar inom mark- och anläggningsbranschen i norra Småland och södra Östergötland. Vi utför små och stora mark- och anläggningsentreprenader, i privat och offentlig miljö.

På våra hemmamarknader – Tranås, Boxholm, Mjölby och Aneby känner de flesta igen oss under förkortningen TAS och som  ”specialister på utemiljö”.

Idag är vi 17 anställda, hälften av våra kunder finns på trädgårdsanläggningssidan och lika mycket på stora markentreprenader och fastighetsskötsel.

Tranås Anläggningsservice AB (TAS) grundades 1988 av Per Strömberg och Jan Aronsson. Idag ägs vi till lika delar av Per Strömberg  och av Erik Göransson. VD och verksamhetschef är sedan 2011 Erik Göransson.

 

Kontakperson TAS Tranås Anläggningsservice AB

Vi samarbetar med