Husgrunder

Markarbeten är ett område som kräver bra maskiner och verktyg. Vem som bär ansvaret vid onormala (eller oväntade) grundförhållanden är en av de vanligaste källorna till konflikt vid nybyggnation. Det är mycket att tänka på: fuktspärr, isolering, dränering, fyllnadsmassor, armering. Allt ska vara rätt dimensionerat och utfört enligt konstens alla regler. Själva gjutningen av betongplattan är ett stort och kritiskt arbetsmoment. Därför lejer de flesta småhustillverkare och byggentreprenörer in fackmän (som TAS) för att utföra jobbet.

Vi åtar oss alla typer av grundkonstruktioner:
  • Platta på mark
  • Krypgrund
  • Källargrund
  • Plintgrund

Förutom att gjutning av betongplatta kan vårt åtagande även  inkludera schaktarbeten, fyllningsarbeten, grundförstärkning och pålning. Vi kan även ombesörja bergsprängning.

Se exempel på referensobjekt här

Husgrund-betongplatta 1