Entreprenader

Väg- och brobyggen samt stora entreprenader i offentlig upphandling

Vi har mångårig erfarenhet av offentliga upphandlingar. De senaste åren har vi bland mycket annat. utfört:

2014 Bulleskärmar Beställare: Trafikverket

2013 Återvinningsanläggning i Boxholm Beställare: Boxholms kommun

2013 Tryckvattenledning 2km i Boxholm Beställare: Boxholms kommun

2013 Skateboardpark Tranås Beställare: Tranås Kommun

2012 Sluttäckning av Norraby deponi Betällare: Tranås Kommun

2011 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Mantorp Resecentrum: Beställare Mjölby Kommun

2011 Gator och VA i Mantorp Beställare: Mjölby kommun

2010 Cirkulationsplats Sveaparken Beställare: Tranås Kommun

2009 Förbättrad profil av plankorsningar Beställare: Trafikverket