Entré av marksten

Här anlade vi en ny entré av marksten med betong Benders Pompeji gråmix samt trappa i tryckimpregnerat trä.