Kallmurad naturstensmur

Kallmurad naturstensmur har blivit populärt att anlägga. På TAS har vi anlagt en sådan i Norraby, Tranås.