Cirkulationsplats Sveaparken Tranås

TAS medverkade vid byggnation av en ny cirkulationsplats vid Sveaparken, Tranås.

Uppdragsgivare: Tranås Kommun