Entreprenad

Inom affärsområde Entreprenad genomför vi större infraprojekt och markarbeten till privata, statliga och kommunala beställare. Det kan röra sig om allt från brorenoveringar och anläggning av vägar till större markarbeten i samband med om- och nybyggnationer av skolor, förskolor och äldreboenden. Vi utför även uppdrag i samband med ombyggnad/nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.

Vi har både kompetensen och utrustningen för att genomföra stora och resurskrävande anläggningsprojekt åt företag och offentliga beställare. Genom att noga välja partners när uppdragen kräver extra resurser säkerställer vi en hög kvalitet rakt igenom projekten.

Exempel på infrastrukturprojekt vi utför:

  • Brorenoveringar
  • Större betongarbeten
  • Reningsverk
  • Dammanläggningar
  • Exploateringsområden
  • Offentliga utemiljöer och Gatumiljöer

 

TAS-Kontaktperson-Erik-Goransson

Erik Göransson

Produktionschef Tranås

erik.goransson@tasab.se
070-749 59 96

TAS-Kontaktperson-David-Glader

David Glader

Produktionschef Östergötland/Småland

david.glader@tasab.se
073-529 37 36

Exempel på utförda projekt

De uppdrag som vi utför inom Affärsområde entreprenad gäller större mark- och anläggningsarbeten till privata, statliga och kommunala beställare. Övervägande delen av beställningarna sker via upphandlingar och de flesta projekt utförs inom Tranås kommun och södra Östergötland.

Vi har många års erfarenhet av den här typen av uppdrag. Du som är intresserad och vill ta del av fler referensprojekt är givetvis välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Skatepark-Skiss

Skatepark - Tranås

Entreprenad-Projekt-Gripenberg

Gång- & cykelväg Gripenberg

TAS-Entreprenad-Projekt-Forskola-Hestra

Förskola - Hestra