Om oss

Tranås Anläggningsservice verkar inom mark- och anläggningsbranschen i norra Småland och södra Östergötland. Vi utför små och stora mark- och anläggningsentreprenader, i privat och offentlig miljö.

Entreprenaduppdrag – en allt större del av verksamheten

Affärsområde entreprenader står idag för en stor del av vår omsättning och fortsätter att öka. Vi har vunnit flera stora upphandlingar både lokalt och regionalt bland annat inom olika vägprojekt, schaktning och terasseringar samt broreparationer. Trafikverket och kommuner i vår region är viktiga uppdragsgivare. Vi utför även grundläggningsarbeten i samband med byggnation av industrier och offentliga anläggningar.

”Inget jobb är för stort eller litet, för att inte tas på allvar”

 ”Vi är specialister på utemiljö”

I Tranås och Boxholm, som är våra hemmamarknader, känner de flesta igen oss under förkortningen TAS och ”specialister på utemiljö”. Det stämmer in på det vi gör inom vårt affärsområde Anläggningsservice och Skötsel. Vi utför en mängd olika markarbeten åt privatpersoner, fastighetsförvaltare och byggföretag. Det kan handla om grundläggning inför gjutning av en betongplatta. Vi anlägger också avloppsanläggningar och dränerar husgrunder.

Inte minst anlägger vi trädgårdar. Detta sker både i samband återställning efter exempelvis husdräneringar och avloppsbyten, men självklart också när det handlar om att anlägga en trädgård till en nybyggd villa.

Vi åtar oss också anläggningsservice och skötsel både mot företag och kommuner. Det kan handla om uppdrag som snöröjning och sandupptagning, men även det som har med skötsel och underhåll att göra. Vi åtar oss att ta hand om hela utemiljön och ser till att den alltid ser fin och välskött ut oavsett årstid.

Det vi gör, det gör vi ordentligt

De som känner oss och anlitar oss vet att vi levererar med hög kvalité. Vi arbetar aktivt med att våra medarbetare ska känna yrkesstolthet i det de utför. Något som resulterar i ett högt kvalitetstänkande rakt igenom hela organisationen.

TAS-Gruppbild