Reparation dagvattenledning

Här har vi på TAS schaktat fram en befintlig gjutjärnsledning. Vid reparation av dagvattenledning bytte vi sedan ut gjutjärnsrören till nya plaströr.