Exempel på utförda projekt:

  • Bullerskärmar Beställare: Trafikverket, 2014
  • Återvinningsanläggning i Boxholm Beställare: Boxholms kommun, 2013
  • Tryckvattenledning Beställare: Boxholms kommun, 2013
  • Skateboardpark Beställare: Tranås Kommun, 2013
  • Sluttäckning av deponi Beställare: Tranås Kommun, 2012
  • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Mantorp Resecentrum: Beställare Mjölby Kommun, 2011
  • Gator och VA i Mantorp Beställare: Mjölby kommun, 2011
  • Cirkulationsplats Sveaparken Beställare: Tranås Kommun, 2010
  • Förbättrad profil av plankorsningar Beställare: Trafikverket, 2009