TAS – Hur vi arbetar

Vi arbetar alltid utifrån mottot att du som kund ska bli nöjd. Det vi gör, det gör vi ordentligt och – så långt vi överhuvudtaget kan påverka – inom överenskommen tid. Låter du oss utföra arbetet kan du med andra ord känna dig trygg, i vetskap om att du anlitar ett företag med djup kompetens och som levererar med kvalitet.

Hur vi arbetar:

En TAS-are bemöter kunder och medarbetare med ledorden:

  • Ärlighet
  • Ansvarstagande
  • Fokusering