TAS – Vad vi gör

TAS är specialister på utemiljö. Rent konkret betyder det att vi utför markarbeten och anlägger trädgårdar åt privatpersoner, fastighetsförvaltare och byggföretag. Större markanläggningsentreprenader samt väg- och brobyggnad ingår också i våra åtaganden.

I omsättning räknat är Trafikverket och kommuner viktiga uppdragsgivare, men faktum är att närmare hälften av vår omsättning rör uppdrag åt företag och privatpersoner. Inget jobb är för stort, inget för litet, för att tas på allvar.

Det vi gör, det vi gör vi ordentligt:

• Väg- och anläggningsentreprenader

• Trädgårdsanläggning

• Husgrunder och dränering

• Park- och trädgårdsskötsel

• Betong- och grundläggningsarbeten

• Försäljning av marksten och murar m.m.