E

1988

Bolaget startas av Per Strömberg & Jan Aronsson med affärsidén att bli en stark aktör i Tranås inom yttreskötsel samt mark & anläggningservice = specialist på utemiljö

Tranås Anläggningsservice startades 1998 av Jan Aronsson och Per Strömberg
E

2003

Ett nytt förråd och lager byggs på Landågatan.

OBS skissbild – skulle vilja ha en bra bild här från exvis verkstaden/lager

SKISS-Entreprenad-2
E

2008

Företaget får en ny ägarkonstellation. Förutom Per Strömberg blir Erik Göransson samt Jan-Olov Göransson delägare.

E

2015

Jan Ljungbäcker går in som delägare och Jan-Olov Göransson säljer sin del i bolaget.

E

2018

Erik Göransson och Jan Ljungbäcker blir enda ägare till bolaget. Organisationen blir tydligare genom en uppdelning i olika affärsområden med tydlig ansvarsfördelning

SKISS-Entreprenad-2
E

2019

Lokalerna på Landågatan byggs om och ger plats för kontor, möteslokaler och personalutrymmen.

OBS skissbild – skulle vilja ha en bra fasadbild här

SKISS-Entreprenad-2