Fastighetsskötsel

Anläggning och underhåll av planteringar, lekplatser, parkeringar m.m.

Vi åtar oss fastighetsskötsel, underhåll och anläggningsarbeten åt fastighetsbolag, företag och offentliga förvaltningar. Förutom snöröjning, anlägger vi planteringar, parkeringsplatser, lekplatser, utegym och skateparker, m.m.

Fastighetsskötsel innefattar även:

  • Gräsklippning
  • Ogräsrensning
  • Snöröjning
  • Utomhusstädning